How to Pay

โอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
กสิกรไทย พีรชา พลอยสังวาลย์ 797-2-08455-1 เซ็นทรัล รามอินทรา
ไทยพาณิชย์ พีรชา พลอยสังวาลย์ 401-5-13817-7  

เมื่อท่านทำการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-XXX-XXXX หรือ ส่ง SMS หรือ Line โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

  1. สินค้าที่สั่ง
  2. รายละเอียดการโอนเงิน

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook